GOLD SEAL MACHINERY -

CÔNG TY TNHH BZT USA (2020-2021)

CÔNG TY TNHH BZT USA (2020-2021)

IN Dự Án
Investor Name:
CÔNG TY TNHH BZT USA
Published Date:
1 January, 2021
Location:
KCN An Hạ - Bình Chánh - TPHCM
Value:
$$$
Architecture:
Gold Seal Machinery
About Project

Cung cấp máy móc  – dịch vụ lắp đặt – dịch vụ bảo hành bảo trì chuyên nghiệp toàn diện cho Nhà Máy BZT USA:
1. Máy đóng gói bột loại trục vít (Tháng 11-2020)
2. Máy chiết trục vít (Tháng 3-2021)

error: Content is protected !!