GOLD SEAL MACHINERY - Chuyên dây chuyền sản xuất Dược Phẩm – Thực Phẩm và Giải Khát

CÔNG TY CP DP DƯỢC LIỆU PHARMEDIC (2017-2018-2019-2020-2021-2022)

CÔNG TY CP DP DƯỢC LIỆU PHARMEDIC (2017-2018-2019-2020-2021-2022)

IN Dự Án
Investor Name:
PHARMEDIC JSC
Published Date:
1 January, 2018
Location:
PHARMEDIC Factory
Value:
$$$$$$
Architecture:
Gold Seal Machinery
About Project

Cung cấp linh kiện – máy móc  – dịch vụ lắp đặt – dịch vụ bảo hành sừa chữa – bảo trì chuyên nghiệp toàn diện cho Nhà Máy PHAMERDIC:
1. Máy chiết piston bán tự động (2017)
2. Máy siết nắp nhựa bán tự động (2017)
3. Dịch vụ Nâng Cấp Sửa chữa máy dược phẩm (2018)
4. Máy đóng hộp tự động tốc độ cao (2019)
5. Máy trộn cao tốc (2019)
6. Dịch vụ bảo trì sửa chữa máy dược phẩm (2020)
7. Máy bao phim (2021)
8. Máy phân tán di động (2022)

error: Content is protected !!